ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 3/2561 (ภาค 2/2561)

กำหนดการ

สอบสัมภาษณ์

  • ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารมาลัย หุวะนันทน์

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

  • วันที่ 21 ธันวาคม 2561

รับเอกสารขึ้นทะเบียน 

  • วันที่ 24 - 27 ธันวาคม 2561

ชำระเงินขึ้นทะเบียน 

  • วันที่ 24 - 28 ธันวาคม 2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

  • วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี

รายละเอียดตามประกาศด้านล่างนี้