ประกาศผลคัดเลือก เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาค 2/2561

กำหนดการ

รับเอกสารขึ้นทะเบียน 

  • วันที่ 24 - 27 ธันวาคม 2561

ชำระเงินขึ้นทะเบียน 

  • วันที่ 24 - 28 ธันวาคม 2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

  • วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี

รายละเอียดตามประกาศด้านล่างนี้