โครงการรักษ์ธรรมเผยแพร่หนังสือธรรมะ

รศ.ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ (นิด้า) และประธาน “กลุ่มรักษ์ธรรมนำสังคม” ได้จัดกิจกรรม บริจาค: หนังสือธรรมะหนังสือสวดมนต์ และโรงทาน เนื่องในโอกาสทำบุญปีใหม่ พ.ศ. 2562 และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี 15 วัด ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

และ กิจกรรมปันเพื่อน้อง แจกอุปกรณ์การศึกษาและของใช้เนื่องในวันเด็กประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนวัดประชุมราษฏร์ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกา จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา