ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2/2561 รุ่นที่ 13

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ #GSCMNIDA เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท ภาคปกติ ปริญญาโท ภาคพิเศษ และ ปริญญาเอก รุ่นที่ 13 ภาคเรียนที่ 2/2561 ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562

ภายในงานมีกิจกรรมแนะนำหลักสูตรและแผนการศึกษาระดับปริญญาโท โดยคณาจารย์ในคณะ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม และความอบอุ่น จากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และเหล่าบรรดารุ่นพี่นิเทศฯ ที่มาให้การตอนรับน้องๆอย่างเป็นกันเอง ในนามของคณะนิเทศศาสตร์ฯ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่านค่ะ ^^