งานเปิดตัวโครงการนักข่าวแห่งอนาคตทรู รุ่นที่ 17

ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชญ์ ครุจิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ True Future Journalism Award - FJA เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการนักข่าวแห่งอนาคตทรู รุ่นที่ 17

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ปี 3-4 
นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สมัครเข้าร่วมโครงการ
นักข่าวแห่งอนาคตทรู รุ่นที่ 17
เป็นตัวแทนสถาบัน ตัวแทนภูมิภาค 30 คน
เข้าร่วมอบรมกับกูรูข่าวระดับประเทศและระดับโลก
และมีโอกาสฝึกปฏิบัติงานข่าวที่ TNN24
ดูงานข่าวระดับโลกที่ BBC WORLD NEWS ลอนดอน
ทุนศึกษาต่อหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ที่นิด้า จำนวน 2 ทุน
และโอกาสเข้ารวมสัมมนาข่าวระดับโลก 
Future News Worldwide 2019 ณ สหราชอาณาจักร
ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่...

http://www.trueplookpanya.com/…/True-Future-Journalist-Awar…

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร.02-858-6279

Cr pic: FB TrueFJA17