ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 1/2562

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

     วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์  2562  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมคณะฯ ชั้น 8 อาคารมาลัย หุวะนันทน์

 

ประกาศผลการคัดเลือก

      วันที่ 18 มีนาคม 2562

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตรวจสอบจากไฟล์ประกาศด้านล่างนี้