บรรยากาศการศึกษาดูงานรายวิชาการผลิตสื่อดิจิทัล (นน 7028)

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ฯ @นิด้า และนักศึกษาปริญญาโท รายวิชาการผลิตสื่อดิจิทัล (นน 7028) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ Dek-d.com เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยผู้บริหาร Dek-D.com เปิดบ้านต้อนรับอย่างอบอุ่น