โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2562

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ สำนักงานคณะฯ ชั้น 8 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า เข้าร่วมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้บริหารคณะ คณาจารย์อาวุโส ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น #นิเทศนิด้า