ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2562

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

     วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน  2562  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมคณะฯ ชั้น 8 อาคารมาลัย หุวะนันทน์

 

ประกาศผลการคัดเลือก

      วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตรวจสอบจากไฟล์ประกาศด้านล่างนี้