ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ (รุ่นที่ 14) ครั้งที่ 1/2562

กำหนดการ  (สถาบันฯ ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าสอบในวันดังกล่าว สวมเสื้อสีเหลืองโดยพร้อมเพรียงกัน )

สอบข้อเขียน

  • วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี

ประกาศผลสอบข้อเขียน

  • วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562

สอบสัมภาษณ์

  • ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

  • วันที่ 14 มิถุนายน 2562

รับเอกสาร/ชำระเงิน 

  • 17 - 20 มิถุนายน 2562

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

  • วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 

รายละเอียดตามประกาศด้านล่างนี้