ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2562 (ภาค 1/2562)

กำหนดการ

สอบสัมภาษณ์

  • วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 - 8 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ (รายละเอียดตามประกาศ)

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

  • วันที่ 14 มิถุนายน 2562

รับเอกสารขึ้นทะเบียน 

  • วันที่ 17 - 20 มิถุนายน 2562

ชำระเงินขึ้นทะเบียน 

  • วันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2562

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

  • วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 201 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี

รายละเอียดตามประกาศด้านล่างนี้