นิเทศฯนิด้า ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7

ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้อำนวยการหลักสูตร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมเพื่อสังคม เนื่องในโอกาสครบรอบ 7 ปี แห่งการสถาปนาคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

โดยมี กิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเช้า ถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ 9 รูป ทำบุญค่าอาหารถวายพระสงฆ์ และมอบเงินบรจาคสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ (เครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 2 เครื่อง) ณ โรงพยาบาลสงฆ์ ซึ่งเงินบริจาคดังกล่าว ได้รับมาจาก คณาจารย์ บุคลากรในคณะฯ และหน่วยงานภายในสถาบัน นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า รวมยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 51,263 บาท

นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้จัดกิจกรรมเพิ่อสังคม มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานแล้วจำนวน 11 เครื่อง เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษา และมอบเงินสนับบสนุนห้องคอมพิวเตอร์และห้องนาฎศิลป์ให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถั่วทอง จังหวัดปทุมธานี

จากนั้น คณะฯเดินทางไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อทำบุญไหว้พระ ณ วัดใหญ่ชัยมงคล เพื่อเป็นสิริมงคล