ประกาศ รายชื่อ สถานที่สอบคัดเลือก ปริญญาเอก ภาค 1/2562

กำหนดการ

สอบข้อเขียน

  • วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 404 ชั้น 4 อาคารสยามบรมราชกุมารี

สอบสัมภาษณ์

  • วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น.  และ เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 - 8 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ (รายละเอียดตามประกาศ)

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

  • วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

รับเอกสารขึ้นทะเบียน 

  • วันที่ 22 - 25 กรกฎาคม 2562

ชำระเงินขึ้นทะเบียน 

  • วันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

  • วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 201 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี

รายละเอียดตามประกาศด้านล่างนี้