ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ป.โท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 2/2562

กำหนดการ  

สอบข้อเขียน

  • วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องสัมนา ชั้น 7 อาคารมาลัยหุวะนันทน์

สอบสัมภาษณ์

  • วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารมาลัยหุวะนันทน์

ประกาศผลคัดเลือก

  • วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

รับเอกสาร/ชำระเงิน 

  • 12 - 25 กรกฎาคม 2562

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

  • วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี

รายละเอียดตามประกาศด้านล่างนี้