ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหางานทั่วไป

          ตามประกาศคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน  21,000 บาท และประกาศฯ ขยายเวลาการรับสมัครฯ ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 นั้น
          บัดนี้ คณะฯ ได้ดำเนินการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเสร็จสิ้นแล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากประกาศด้านล่างนี้

 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

      วันศุกร์ที่ 20 ก.ย. 62 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคณะฯ ชั้น 8 อาคารมาลัย หุวะนันทน์