ศึกษาดูงาน บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา รายวิชาเทคโนโลยีเสมือนจริงและการออกแบบประสบการณ์การสื่อสาร (นน 7005) โดยมี รศ. ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช เป็นอาจารย์ประจำวิชา เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด ณ ตึก CRC Tower โดยคุณธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ เปิดบ้านต้อนรับด้วยความอบอุ่น

การศึกษาดูงานนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาของคณะฯ ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการเรียนการสอนในห้องเรียน ซึ่งบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นองค์กรที่เป็นผู้ขับเคลื่อนการปฎิรูปด้วยนวัตกรรมดิจิทัล ในโลกแห่งอัจฉริยภาพของเทคโนโลยีที่ทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงถึงกัน โดยมีกำลังสำคัญให้ทุกคนและทุกองค์กรทั่วทุกมุมโลกได้บรรลุผลสำเร็จที่ดียิ่งกว่าศูนย์กลางการเรียนรู้ แหล่งค้นคว้าข้อมูลด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ให้กับสังคมไทย ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับเนื้อหาในรายวิชาดังกล่าวได้