ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2562

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

     วันอังคารที่ 29 ตุลาคม  2562  เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมคณะฯ ชั้น 8 อาคารมาลัย หุวะนันทน์

 

ประกาศผลการคัดเลือก

      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตรวจสอบจากไฟล์ประกาศด้านล่างนี้