ประกาศ รายชื่อ สถานที่สอบคัดเลือก ปริญญาเอก ภาค 2/2562

กำหนดการ

สอบข้อเขียน

  • วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 404 ชั้น 4 อาคารสยามบรมราชกุมารี

สอบสัมภาษณ์

  • วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ (รายละเอียดตามประกาศ)

ประกาศผลสอบคัดเลือก

  • วันที่ 6 ธันวาคม 2562

รับเอกสารขึ้นทะเบียน 

  • วันที่ 9 - 12 ธันวาคม 2562

ชำระเงินขึ้นทะเบียน 

  • วันที่ 9 - 13 ธันวาคม 2562

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

  • วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 201 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี

รายละเอียดตามประกาศด้านล่างนี้