ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ (รุ่นที่ 15) ครั้งที่ 3/2562

กำหนดการ  

สอบข้อเขียน

  • วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 403 ชั้น 4 อาคารสยามบรมราชกุมารี

ประกาศผลสอบข้อเขียน

  • วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562

สอบสัมภาษณ์

  • วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

  • วันที่ 13 ธันวาคม 2562

รับเอกสาร/ชำระเงิน 

  • 16 - 20 ธันวาคม 2562

 

รายละเอียดตามประกาศด้านล่างนี้