การกิน Junk Food เป็นประจำ อาจเสี่ยงทำให้ตาบอดได้

งานวิจัยของ The University of Bristo เรื่อง Blindness Caused by a Junk Food Diet ซึ่งถูกตีพิมพ์ใน Annals of Internal Medicine ได้ทำการศึกษาผู้ป่วยที่มีอาการเส้นประสาทตาเสื่อมจากการขาดสารอาหาร เพื่อไม่ให้สูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร
.
อาการเส้นประสาทตาเสื่อมจากการขาดสารอาหาร คือความผิดปกติของเส้นประสาทที่สำคัญเกี่ยวกับการมองเห็น ซึ่งยังสามารถรักษาให้หายได้ ถ้าตรวจพบได้ทันเวลา แต่ถ้าทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษา อาจเกิดภาวะที่เส้นประสาทเสียหายอย่างถาวรซึ่งนำไปสู่การตาบอดได้ในที่สุด
.
นักวิทยาศาสตร์ทางคลินิคได้ทำการศึกษากรณีของคนไข้วัยรุ่นซึ่งมาพบแพทย์ด้วยอาการเหน็ดเหนื่อย จนในภายหลังตรวจพบอาการบกพร่องทางการมองเห็น ซึ่งนอกเหนือจากที่คนไข้มีพฤติกรรมการเลือกกิน (Fussy Eater) แล้ว ก็ตรวจไม่พบความผิดปกติอื่นๆ จึงได้ทำการทดสอบเบื้องต้นในเวลาต่อมาจึงพบว่าคนไข้มีภาวะโลหิตจางและระดับวิตามิน B12 ต่ำ จึงทำการรักษาโดยการฉีดวิตามิน B12 และให้คำแนะนำทางโภชนาการ จน1ปีผ่านไป คนไข้กลับมาอีกครั้งพร้อมกับอาการที่ดีขึ้น
.
แต่ในขณะที่คนไข้อายุได้ 17 ปี สภาวะการมองเห็นของคนไข้กลับแย่ลงเรื่อยๆจนถึงขั้นตาบอด จากการตรวจสอบเพิ่มเติมจึงพบว่าคนไข้ได้รับวิตามิน B12 ไม่เพียงพอ และยังขาดสารอาหารอื่นๆร่วมด้วย ซึ่งมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการกิน โดยคนไข้มักบริโภคมันฝรั่งทอดกรอบ ขนมปังขาว และ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหมูเป็นประจำ ซึ่งกว่าจะตรวจพบสาเหตุนั้นความบกพร่องทางการมองเห็นก็กลายเป็นแบบถาวรไปแล้ว
.
ทีมวิจัยทำการศึกษาต่อจนได้ข้อสรุปว่าการกินอาหารประเภท Junk Food นั้นทำให้ร่างกายได้รับวิตามินแร่ธาตุที่จำกัด ซึ่งสามารถส่งผลให้มีอาการเส้นประสาทตาเสื่อม ซึ่งบางครั้งการตรวจวัดดัชนีมวลกาย (BMI) เพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถบ่งบอกถึงการขาดสารอาหารได้ ดังนั้นเวลาทำการรักษาคนไข้ควรสอบถามประวัติการกินอย่างละเอียดตั้งแต่ต้น เพื่อจะได้ตรวจพบอาการเส้นประสาทตาเสื่อมได้อย่างทันท่วงทีและทำการรักษาให้หายเป็นปกติได้
.
รู้แบบนี้แล้วทุกคนก็อย่าลืมหันมาใส่ใจพฤติกรรมการกินให้มากขึ้น ลองลดหรือหลีกเลี่ยงการกินอาหารประเภท Junk Food กันดู เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และลดความเสี่ยงของอาการเส้นประสาทตาเสื่อมในอนาคต
.
ติดตาม #รู้ไหมเขาว่า ได้ทุกวันพุธ 18.00 ทางเพจ นิเทศ at NIDA
.
เรียบเรียงและออกแบบโดย พฤกษา เกียรติเมธา
นักศึกษาทุนคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ รุ่น 12
.
Rhys Harrison, Vicki Warburton, Andrew Lux, Denize Atan. Blindness Caused by a Junk Food Diet. Annals of Internal Medicine, 2019; DOI: 10.7326/L19-0361