เป้าหมายจะมีโอกาสสำเร็จมากขึ้น เมื่อได้เล่าให้คนระดับสูงกว่าฟัง

มีอีกหนึ่งวิธี ซึ่งถูกค้นพบจากงานวิจัยเรื่อง When goals are known: The effects of audience relative status on goal commitment and performance.โดย Howard Klein หัวหน้าทีมวิจัยเปิดเผยว่า เมื่อผู้คนบอกเป้าหมายของพวกเขากับคนที่พวกเขาเชื่อว่ามีระดับหรือสถานะสูงกว่าตนเอง จะช่วยให้เกิดความมุ่งมั่นและประสิทธิภาพในการไปให้ถึงเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น
.
ทีมผู้วิจัยทำการศึกษาโดยการสร้างสถานการณ์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้นักศึกษาปริญญาตรีจำนวน 171 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม และทำการป้อนเป้าหมายของตนเองลงในคอมพิวเตอร์ ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มจะมีผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ (Lab Assistant) ที่แตกต่างกันมาตรวจสอบเป้าหมายของพวกเขา ดังนี้
.
กลุ่มที่ 1 : ผู้ช่วยสวมชุดสูทและแนะนำตัวว่ากำลังศึกษาระดับปริญญาเอกและเป็นผู้เชี่ยวชาญของคณะวิชาธุรกิจ (นักศึกษาประเมิณว่าเป็นคนที่มีสถานะสูงกว่าตนเอง)

กลุ่มที่ 2 : ผู้ช่วยสวมใส่เสื้อผ้าแบบสบาย ๆ แนะนำตัวว่ากำลังศึกษาที่วิทยาลัยชุมชนท้องถิ่นและทำงานนอกเวลาที่โรงเรียนธุรกิจ (นักศึกษาประเมิณว่าเป็นคนที่มีสถานะต่ำกว่าตนเอง)

กลุ่มที่ 3 : ไม่มีผู้ช่วยห้องปฏิบัติการมาร่วมแบ่งปันเป้าหมาย
.
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่แบ่งปันเป้าหมายของพวกเขากับผู้ช่วยที่มีสถานะสูงกว่า (กลุ่มที่ 1) จะมีความมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้มากกว่าผู้ที่บอกกับผู้ช่วยที่สถานะต่ำกว่า (กลุ่มที่ 2) อีกทั้งนักศึกษากลุ่มที่ 1 ยังทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ดีกว่านักศึกษากลุ่มอื่นๆในขณะที่นักศึกษากลุ่มที่ 2 ทำได้ไม่ดีไปกว่าผู้ที่ไม่ได้แบ่งปันเป้าหมายกับใคร (กลุ่มที่ 3)
.
Klein ยังได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่า การที่นักศึกษากลุ่มที่ 1 มีความรู้สึกอยากทุ่มเทให้กับเป้าหมายและมีแนวโน้มที่จะทำได้สำเร็จมากขึ้นเป็นเพราะพวกเขาใส่ใจในความคิดเห็นของผู้ช่วย(ที่มีสถานะสูงกว่า) ที่มีต่อพวกเขา
.
ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเลือกที่จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเป้าหมายของเรากับใครสักคน อาจจะเป็นคนที่มีสถานะหรือระดับที่สูงกว่า เช่น เจ้านาย หรืออาจจะเป็นบุคคลที่เราให้ความเคารพหรือชื่นชมก็ได้เช่นกัน แต่ต้องระวังไว้ว่าอย่าพยายามทำให้ใครประทับใจจนเกิดเป็นความรู้สึกกดดันตนเองต่อเป้าหมายจนมากเกินไป
.
.
ติดตาม #รู้ไหมเขาว่า ได้ทุกวันพุธ 18.00 ทางเพจ นิเทศ at NIDA
.
เรียบเรียงและออกแบบโดย พฤกษา เกียรติเมธา
นักศึกษาทุนคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ รุ่น 12
.
ข้อมูลอ้างอิง
Howard J. Klein, Robert B. Lount, Hee Man Park, Bryce J. Linford. When goals are known: The effects of audience relative status on goal commitment and performance.. Journal of Applied Psychology, 2019; DOI: 10.1037/apl0000441