การลดเวลาใช้งานบน Facebook สามารถช่วยเพิ่มคะแนนสอบได้

งานวิจัยเมื่อไม่นานมานี้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพในการศึกษากับพฤติกรรมการใช้ Social Media ของ University of Technology Sydney (UTS) นำโดย ดร. James Wakefield ทำการเก็บข้อมูลระยะเวลาที่นักศึกษามหาวิทยาลัยปีแรกใช้บน Facebook และผลกระทบที่มีต่อเกรดของพวกเขา
.
การศึกษาพบว่า นักศึกษาจะมีคะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอย่างเห็นได้ชัดเมื่อมีพฤติกรรมการใช้ Facebook มากขึ้น และ การลดเวลาการใช้สื่อ Social Media เช่น Facebook จะส่งผลให้ผลการสอบของนักศึกษาได้คะแนนดีขึ้น
.
"การวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่าระยะเวลาที่ใช้ในแพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมทำให้นักศึกษาประสบความสำเร็จด้านการศึกษาลดลงโดยมีความเสี่ยงสูงที่จะล้มเหลวในการเรียน" ดร. Wakefield กล่าว
.
ต่อมา ดร. Wakefield ได้ทำการศึกษาเพิ่มเติมร่วมกับ ดร. Frawley จากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ โดยทำการวิจัยกับนักศึกษา 500 คน ตลอดภาคการศึกษา พบว่า นักศึกษาที่ได้ผลการเรียนต่ำนั้นจะใช้เวลาในสื่อ Social Media แทนที่เวลาในการศึกษาหาความรู้ ส่วนนักศึกษาที่ทำผลการเรียนได้ดีจะสามารถจัดการเวลาในการทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปได้ อีกทั้งยังพบว่าการปิดการแจ้งเตือนบน Social Media และลดเวลาเล่น Facebook ลง จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่ได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์
.
ดร. Wakefield ได้แนะนำเพิ่มเติมว่า ในส่วนของครูผู้สอนควรใช้ Facebook หรือสื่อ Social Media เพื่อการศึกษาที่มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงเท่านั้น ไม่ควรใช้เพื่อการสื่อสารกับนักศึกษามากกว่าการสื่อสารกันซึ่งหน้าโดยตรง
.
.
ติดตาม #รู้ไหมเขาว่า ได้ทุกวันพุธ 18.00 ทางเพจ นิเทศ at NIDA
.
เรียบเรียงและออกแบบโดย พฤกษา เกียรติเมธา
นักศึกษาทุนคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ รุ่น 12
.
ข้อมูลอ้างอิง
James Wakefield, Jessica K. Frawley. How does students' general academic achievement moderate the implications of social networking on specific levels of learning performance? Computers & Education, 2020; 144: 103694 DOI: 10.1016/j.compedu.2019.103694