ผ้าเช็ดในครัว อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคอาหารเป็นพิษ

งานวิจัยหนึ่งจากงาน ASM Microbe ศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่อยู่ในห้องครัวและมีส่วนก่อให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษ
.
โดยงานวิจัยพบว่า อุปกรณ์ต่างๆในห้องครัว ไม่ว่าจะเป็น ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดจานชาม หรือกระทั่งเฟอร์นิเจอร์ในครัว เป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษทั้งสิ้น
.
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังเผยว่าผ้าที่เปียก และ ชื้น มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของเชื้อโรค โดยจำนวนสมาชิกในครอบครัว การใช้ รวมไปถึงความสะอาด สุขลักษณะในห้องครัว มีผลต่อปริมาณจุลินทรีย์บนผ้าหรืออุปกรณ์ทั้งสิ้น
.
ร้อยละ 49 ของอุปกรณ์ หรือผ้าเช็ด ที่นำมาวิจัยและตรวจสอบนั้นมีเชื้อแบคทีเรีย โดยผ้าที่ใช้กับทุกกิจกรรมในครัวไม่ว่าจะเช็ดเครื่องครัว เช็ดมือ จับของร้อน เช็ดโต๊ะ
.
ผ้าลักษณะนี้มีแบคทีเรียสูงกว่าผ้าที่ใช้งานอย่างเดียว อีกทั้งผ้าเปียกมีแบคทีเรียสูงกว่าผ้าแห้งอีกด้วย
.
ติดตาม #รู้ไหมเขาว่า ได้ทุกวันอังคาร 18.00 ทางเพจ นิเทศ at NIDA
.
เรียบเรียงและออกแบบโดย พีรวัส สัตย์ใจเที่ยง
นักศึกษาทุนคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ รุ่น 11
.
American Society for Microbiology. (2018, June 9). Kitchen towels could contribute to the growth of potential pathogens that cause food poisoning. ScienceDaily. Retrieved September 28, 2019 from www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180609124645.htm