ขอเชิญร่วมทำบุญ บริจาค: หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ และ CD ธรรมะ

รศ.ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง อาจารย์ประจำ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ (นิด้า) และประธาน “กลุ่มรักษ์ธรรมนำสังคม” ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ร่วมทำบุญ บริจาค: หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ และ CD ธรรมะ
>>บริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้...ถึงวันที่ 27 ธ.ค. 62 ณ สำนักงานคณะนิเทศศาสตร์ฯ ชั้น 8 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การบริจาคดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการทำบุญเผยแพร่หนังสือธรรมะและโรงทาน เนื่องในงานทำบุญปีใหม่ พ.ศ. 2563 และผ้าป่าสามัคคี 15 วัด ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์