ประกาศ ผลคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 3/2562

กำหนดการ

รับเอกสารขึ้นทะเบียน 

  • วันที่ 16 - 19 ธันวาคม 2562

ชำระเงินขึ้นทะเบียน 

  • วันที่ 16 - 20 ธันวาคม 2562

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

  • วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี

รายละเอียดตามประกาศด้านล่างนี้