ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ป.โท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 4/2562

กำหนดการ  

สอบสัมภาษณ์

  • วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารมาลัยหุวะนันทน์

สอบข้อเขียน

  • วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00 - 15.00 น. ณ ห้อง 5005 ชั้น 5 อาคารนวมินทราธราช

ประกาศผลคัดเลือก

  • วันที่ 3 มกราคม 2563

รับเอกสาร/ชำระเงิน 

  • 6 - 9 มกราคม 2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

  • วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี

รายละเอียดตามประกาศด้านล่างนี้