ประกาศ ผลคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 4/2562

กำหนดการ

รับเอกสารขึ้นทะเบียน 

  • วันที่ 6 - 9 มกราคม 2563

ชำระเงินขึ้นทะเบียน 

  • วันที่ 6 - 10 มกราคม 2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

  • วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้อง 701 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี

รายละเอียดตามประกาศด้านล่างนี้