ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2/2562 รุ่นที่ 15

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ #GSCMNIDA เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท ภาคปกติ ปริญญาโท ภาคพิเศษ และ ปริญญาเอก รุ่นที่ 15 ภาคเรียนที่ 2/2562 ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563

ภายในงานมีกิจกรรมแนะนำหลักสูตรและแผนการศึกษาระดับปริญญาโท โดยคณาจารย์ในคณะ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม และความอบอุ่น จากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และเหล่าบรรดารุ่นพี่นิเทศฯ ที่มาให้การตอนรับน้องๆอย่างเป็นกันเอง ในนามของคณะนิเทศศาสตร์ฯ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่านค่ะ ^^