มาตรการการดำเนินการป้องกัน COVID-19 ของนิเทศ@นิด้า

มาตรการการดำเนินการป้องกัน COVID-19 ของนิเทศ@นิด้า 
1. ทำความสะอาดสำนักงาน ด้วยแอลกอฮอลฆ่าเชื้อ
เช่น ประตูเข้า-ออกสำนักงาน ส่วนบริการนักศึกษา ห้องประชุม โต๊ะทำงาน เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ด เม้าส์ เป็นประจำ
2. วางเจลล้างมือแอลกอฮอล์ 75%
วางเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ไว้ตามจุดต่างๆ ในคณะฯ
เช่น ทางเข้า - ออกสำนักงาน ห้องประชุม ห้องอาหาร
3. สวมหน้ากากอนามัย
เมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีคนอยู่มากและหมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์อยู่เสมอ
4. ให้บุคลากรและนักศึกษางดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศ สำหรับผู้ที่กลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง
หรือมีการติดต่อกับบุคคลกลุ่มเสี่ยง ให้กักตัวเองอยู่บ้าน 14 วัน ท่านใดที่มีไข้หรือมีอาการไอให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจทันที
5. ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19