ประกาศ ผู้ผ่านการคัดเลือกจัดจ้างดำเนินการพัฒนาระบบตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสาร

ผลการคัดเลือกจัดจ้างดำเนินการพัฒนาระบบตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสารของโครงการพัฒนาศูนย์ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสารและสร้างเครือข่ายระดับประเทศในการรับมือกับข่าวปลอม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีการคัดเลือก

 

รายละเอียดตามไฟล์ดาวน์โหลดนี้