ประกาศ ขยายเวลาปิดที่ทำการสถาบันชั่วคราว (ฉบับที่ 2)