8 ปีนิเทศ@นิด้า เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสสำหรับ Digital Marketing บน 8 Digital Platforms

8 ปีนิเทศ@นิด้า เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสสำหรับ Digital Marketing บน 8 Digital Platforms

"New Normal on 8-Digital Platforms Live Crash Course for Becoming a Digital Marketer"

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.45 น. ผ่านระบบ ZOOM
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่อยู่ในแวดวงวิชาชีพ และนักศึกษาเก่าของคณะฯ อาทิ

  •  นายรณกร วงษ์สวรรค์ SEO/SEM and Website Manager at Apex Medical Center ศิษย์เก่าป.โท นิเทศ@นิด้า รุ่นที่ 8
  • นายกรพล ตันติพงศ์อาภา เจ้าของเพจ “คิงคองเป็นคนแดก” ศิษย์เก่าป.โท นิเทศ@นิด้า รุ่นที่ 7
  • นายบุญณัฐ ฉัตรเสาวภัณฑ์ CEO ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านดอยปุย Digital Agency และวิทยากร Podcast Channel: GUlaxy Podcast ศิษย์เก่าป.โท รุ่นที่ 1
  • นางสาวชนมาศ เทศศรีแดง จาก Cmcafe และเจ้าของ TikTok: minekuk ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 154.5K
  • ดำเนินรายการ: ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา นิเทศ@นิด้า

ลงทะเบียนเข้าเรียนฟรี - 22 พ.ค. 63 นี้
https://forms.gle/iV8oaDZtxpAQhYM98
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.099-287-4647