ขยายเวลา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2563 (รอบ 2)

ด้วยสถาบันฯ ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ กำหนดการ ดังนี้

         รับสมัครออนไลน์ บัดนี้ -  19 มิถุนายน 2563

         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  วันที่ 23 มิถุนายน 2563

         สอบสัมภาษณ์  24 - 30 มิถุนายน 2563

         ประกาศผลคัดเลือก  22 กรกฎาคม 2563

         รับเอกสารและชำระเงิน  27 - 31 กรกฎาคม 2563

         เปิดภาคเรียน  10 สิงหาคม 2563

 

รายละเอียดตามประกาศนี้