ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ (รุ่นที่ 16) ครั้งที่ 1/2563

กำหนดการ  

สอบข้อเขียน

  • วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 602 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี

ประกาศผลสอบข้อเขียน

  • วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563

สอบสัมภาษณ์

  • วันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2563

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

  • วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

 

 

รายละเอียดตามประกาศด้านล่างนี้