ประกาศ รายชื่อ สถานที่สอบคัดเลือก ปริญญาเอก ภาค 1/2563

กำหนดการ

สอบข้อเขียน

  • วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี

สอบสัมภาษณ์

  • วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ (รายละเอียดตามประกาศ)

ประกาศผลสอบคัดเลือก

  • วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

รับเอกสารขึ้นทะเบียน 

  • วันที่ 27 - 21 กรกฎาคม 2563

ชำระเงินขึ้นทะเบียน 

  • วันที่ 27 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

  • วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.

รายละเอียดตามประกาศด้านล่างนี้