ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 2/2563

กำหนดการ  

สอบข้อเขียน

  • วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี

สอบสัมภาษณ์

  • วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารมาลัย หุวะนันทน์

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

  • วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

 

รายละเอียดตามประกาศด้านล่างนี้