ประกาศ ผลคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ (รอบพิเศษ) ครั้งที่ 2/2563

ประกาศ ผลคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ (รอบพิเศษ) ครั้งที่ 2/2563

ยืนยันสิทธิ์ขึ้นทะเบียน

     วันที่  20 - 24 กรกฎาคม 2563 ที่ http://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A

ชำระเงิน

     วันที่ 3 - 22 สิงหาคม 2563 

ปฐมนิเทศระดับสถาบัน

     วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ

ปฐมนิเทศระดับคณะ

     วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศด้านล่างนี้