ประกาศ ผลคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก ประจำภาค 1/2563

ประกาศ ผลคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก ประจำภาค 1/2563

ยืนยันสิทธิ์ขึ้นทะเบียน

     วันที่  27 - 29 กรกฎาคม 2563 ที่ http://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A

ส่งเอกสารขึ้นทะเบียน

      วันที่ 27 - 31 กรกฎาคม 2563

ชำระเงิน

     วันที่ 1 - 22 สิงหาคม 2563 

ปฐมนิเทศ

     วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศด้านล่างนี้