ประกาศ ผลคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 2/2563

ประกาศ ผลคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 2/2563

ยืนยันสิทธิ์ขึ้นทะเบียน

     วันที่  1 - 3 สิงหาคม 2563 ที่ http://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A

ส่งเอกสารขึ้นทะเบียน

      วันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2563

ชำระเงิน

     วันที่ 4 - 22 สิงหาคม 2563 

ปฐมนิเทศ

     วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศด้านล่างนี้