ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 3/2563

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

     วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม  2563  ณ ห้องประชุมคณะฯ ชั้น 8 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ (รายละเอียดตามประกาศฯ)

 

ประกาศผลการคัดเลือก

      วันที่ 16 กันยายน 2563

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตรวจสอบจากไฟล์ประกาศด้านล่างนี้