พิธีไหว้ครู ประจำปี 2563

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โดยภายในงานสถาบันฯ ได้จัดให้มีพิธีมอบโล่นักศึกษาเก่าดีเด่น พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา และพิธีมอบรางวัลเรียนดีแก่นักศึกษาปัจจุบัน ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน และศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และ และมอบโล่/รางวัลต่างๆ

โดยในปีนี้นักศึกษาคณะนิเทศฯของเราได้รับรางวัลเรียนดี ทั้งหมด 26 คน