ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2563

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

     วันอังคารที่ 27 ตุลาคม  2563  ณ ห้องประชุมคณะฯ ชั้น 7 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ (รายละเอียดตามประกาศฯ)

 

ประกาศผลการคัดเลือก

      วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตรวจสอบจากไฟล์ประกาศด้านล่างนี้