Nitade@NIDA Live Talk/Teach หัวข้อ "Storytelling for Marketing Communication"

นิเทศฯ@NIDA ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม Nitade@NIDA Live Talk/Teach ในหัวข้อ "Storytelling for Marketing Communication"

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 - 18.00 น. ผ่านระบบ ZOOM ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่อยู่ในแวดวงวิชาชีพและมีสบการณ์สูงทางด้านนิเทศศาสตร์ ได้แก่...

- คุณณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง เจ้าของบริษัท dots Consultancy ในการทำ Training ด้านการตลาดดิจิทัลรวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาการตลาด (แบบไม่เป็นทางการ)

- ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิเทศศาสตร์ฯ NIDA

ลงทะเบียนเข้าเรียนฟรีตั้งแต่บัดนี้ - 27 ต.ค. 63!!

Link >> https://forms.gle/b16GErkoCxZJz46Q9

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.099-287-4647