Nitade@NIDA Live Talk/Teach ในหัวข้อ "Software Design and Communication"

นิเทศฯ@NIDA ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม Nitade@NIDA Live Talk/Teach ในหัวข้อ "Software Design and Communication"

ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 - 17.00 น. ผ่านระบบ ZOOM 

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่อยู่ในวิชาชีพและมีสบการณ์สูงทางด้านนิเทศศาสตร์ ได้แก่...

อ.ดร.พิตติพล คันธวัฒน์ อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ อาจารย์ประจำ คณะนิเทศศาสตร์ฯ NIDA

ลงทะเบียนเข้าเรียนฟรีตั้งแต่บัดนี้ - 26 พ.ย. 63!! Link >> https://forms.gle/WSSJj3dFmQUE8qRz8

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.099-287-4647