พฤติกรรมการใช้สื่อดิจิทัลของคนรุ่นใหม่

 

พฤติกรรมการใช้สื่อดิจิทัลของคนรุ่นใหม่

ทุกวันนี้เราอยู่ในยุคดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบ ดิจิทัลเข้ามาแทรกแซงในการใช้ชีวิต

รวมไปถึงการสื่อสาร มีการนิยามคนยุคดิจิทัลด้วย 'ช่วงอายุ' อย่าง ‘Analog’ ‘Digital Immigrant’ และ ‘Digital Native’ หนึ่งงานวิจัยที่น่าสนใจจากคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า 'พฤติกรรมการใช้และการรับรู้อิทธิพลของสื่อดิจิทัล ต่อเจเนอเรชันวายและเจเนอเรชั่นแซดในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล' โดย เอมิการ์ ศรีธาตุ อาจารย์ที่ปรึกษา คือ รศ.ดร. ประทุม ฤกษ์กลาง พบว่า กลุ่มตัวอย่างเยาวชนส่วนใหญ่ที่ได้สำรวจในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นกลุ่มตัวอย่างเยาวชนส่วนใหญ่มีการใช้สื่อดิจิทัลโดยรวมต่อสัปดาห์เกือบทุกวัน เรียกได้ว่า ทั้งสองเจนเนอเรชั่นที่กล่าวมานั้นมีการใช้สื่อดิจิทัลบ่อยครั้ง เนื่องจากเป็นเจเนอเรชั่นที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี และในปี 2020 นี้ หากมองไปยังภาพรวมทั่วโลก ที่กำลังคลุกรุ่นไปด้วยเหตุการณ์การเรียกร้องทางการเมือง กระแสการใช้สื่อดิจิทัลที่กำลังเป็นที่นิยมนั้น สำนักข่าว The Guardian ยังเคยพูดถึง กระแสของการที่คนรุ่นมิลเลนเนียล และ Gen Z หันมาใช้แพลตฟอร์มอย่าง Instagram เป็นแหล่งข่าวอีกด้วย

ในประเทศไทยเองก็เช่นกัน ประชากร Gen Z ล้วนเติบโตในโลกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต และโซเชียลมีเดีย ทั้งยังถูกขนานนามว่าเป็นชาวดิจิทัล (Digital natives) หรือ นักคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical thinkers) เนื่องจาก Gen Z เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและปัญหาระดับโลกผ่านหน้าจอโทรศัพท์ ตั้งแต่อายุยังน้อย และการเสพสื่อต่างๆ ก็ได้พัฒนาเป็นนักคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical thinkers) เพราะพวกเขาโตมากับ Data ตัวเลข ข้อเท็จจริงต่างๆที่สามารถหาข้อพิสูจน์ได้

หรืออย่างในเหตุการณ์การชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองเกิดขึ้น สิ่งที่เห็นได้ชัดคือ เด็กรุ่นใหม่มีความสนใจในเหตุการณ์บ้านเมือง และออกมาใช้สื่ออย่างแพลตฟอร์ม Instagram ในการกระจายข่าวสารเช่นกัน อีกทั้งยังมีแฮชแท็กที่ช่วยให้คนเข้าถึงข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและกระจายไปในวงกว้าง อย่างเช่นแฮชแท็ก #WhatsHappeninginThailand เรียกได้ว่า ในทศวรรษที่ผ่านมาคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะ Gen Z ก็ไม่ได้มีเพียงการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อความบันเทิงเพียงอย่างเดียว แต่ยังได้ตื่นพร้อมกับข่าวร้ายรายวันทางสังคมผ่านโซเชียลมีเดีย หรือสื่อดิจิทัล

 

เรียบเรียงโดย กนกวรรณ ภารยาท

ภาพ โดย ลิสา วรรตะธร

นักศึกษาทุนคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ รุ่น 16

อ้างอิง https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2020/jul/27/instagram-news-source-social-media

https://www.prachachat.net/columns/news-520446

https://www.businessinsider.com/gen-z-gets-its-political-news-from-instagram-accounts-2019-6