ศิษย์เก่าปริญญาเอก รุ่นที่ 3 ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์ ซึ่งปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สวัสดีค่า...วันนี้แอดมินมีบทสัมภาษณ์ ศิษย์เก่าปริญญาเอก รุ่นที่ 3 ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์ ซึ่งปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตอนเรียนป.เอกที่นิเทศ@นิด้า อาจารย์ทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง “The Innovation of Social Media and Digital Narcissism” อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ศ.พัชนี เชยจรรยา
...หลายคนคงสงสัยแล้วว่า...ทำไมอาจารย์ถึงสนใจทำวิจัยเรื่องนี้...? แล้วช่วงเก็บข้อมูลเป็นอย่างไร...? ถ้าพร้อมแล้วไปอ่านกันเลยจ้า..

ทำไมถึงสนใจทำวิจัยเรื่องนี้...?

“เนื่องจากสนใจ “ปรากฏการณ์ Selfie ในสื่อสังคมออนไลน์” เช่น Facebook หรือ IG พอได้เริ่มศึกษาอย่างจริงจัง ก็พบว่า ปรากฏการณ์ Selfie มีความเชื่อมโยงกับการเกิดพฤติกรรม Narcissism จึงสนใจค้นคว้าบทความเพิ่มเติม ซึ่งตอนนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ที่ในเมืองไทยยังไม่มีใครศึกษาค้นคว้าหรือทำวิจัยอย่างจริงจัง พบแค่เพียงบทความในเชิงการตลาดเท่านั้น แต่เราสนใจในเรื่องสื่อสารออนไลน์กับพฤติกรรมของมนุษย์ จึงทำให้เกิดการตั้งคำถามว่านวัตกรรมสื่อสังคมออนไลน์สามารถก่อให้เกิดพฤติกรรมลุ่มหลงตนเองแบบดิจิทัลหรือไม่อย่างไร”

แล้ว..ช่วงเก็บข้อมูลเป็นอย่างไรบ้าง...?

“การเก็บข้อมูลมีการเก็บข้อมูลหลากหลายกลุ่ม ในตอนนั้นบางกลุ่มจะว่ายากก็ยาก เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างบางคนเป็น Net Idol บางคนเป็นนักแสดงซึ่งนัดหมายยากในเรื่องเวลา เราไม่สามารถคาดหวังกับการนัดหมายได้เลย โดนยกเลิกนัดหมายอยู่หลายครั้ง แต่อาศัยความอดทนและใจเย็น เพราะเราอยากได้ข้อมูลจากพวกเขาจริงๆ และหลังจากเก็บข้อมูลแล้วก็ต้องนำมาประมวลผล ต้องขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสองท่าน ได้แก่ ศ.พัชนี เชยจรรยา และ รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ ที่ช่วยตบประเด็นให้ไม่ออกนอกทิศทาง เพราะเป็นธรรมดาของนักวิจัย เมื่อได้ข้อมูลมาจำนวนมากก็เสียดาย อยากเก็บข้อมูลทุกอย่างไว้เพื่อมานำเสนอ
ช่วงสังเคราะห์ข้อมูลส่วนมากเราจะเก็บตัวอยู่ในห้องสมุดบ้างที่คณะฯบ้าง เมื่อไปคณะฯ อาจารย์หลายท่านก็จะถามด้วยความห่วงใยและได้รับหนังสือจาก รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว (ผอ.ป.เอก) หลายครั้งเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสังเคราะห์ข้อมูลที่เราได้อีกด้วย”

สุดท้ายนี้... อยากให้ช่วยแนะนำการทำวิทยานิพนธ์ให้กับน้องๆ เพื่อนๆ หน่อยค่ะ

"...ผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อ รวมถึงเพื่อนๆ ที่ศึกษาอยู่และยังลังเลใจว่าเรื่องเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางสังคมของกลุ่มคนเล็กๆ จะสามารถศึกษาค้นคว้าได้หรือไม่ ในฐานะคนที่ผ่านช่วงเวลาในลักษณะนี้มาก่อนอยากจะบอกว่าอย่าลังเลทุกเรื่องสามารถทำได้เพียงแค่เรามีความมุ่งมั่นและทุ่มเทไปกับมัน ท้ายนี้ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่อยากจะเข้ามาศึกษาต่อ หรือ เพื่อนๆ ที่ศึกษาอยู่ ขอให้ประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจทุกท่านค่ะ”