ศิษย์เก่าปริญญาเอกนิเทศ@นิด้า รุ่นที่ 7 ดร.อดิเทพ เกตุชาติ, Senior Enterprise Data Analytics Strategist, ธนาคารกสิกรไทย

สวัสดีค่า...วันนี้แอดมินมีบทสัมภาษณ์ ศิษย์เก่าปริญญาเอกนิเทศ@นิด้า รุ่นที่ 7 ได้แก่... ดร.อดิเทพ เกตุชาติ, Senior Enterprise Data Analytics Strategist, ธนาคารกสิกรไทย

ตอนเรียนป.เอกที่นิเทศ@นิด้า ทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง “Thai Multinational Companies and Their Corporate Branding in The Asean Region” อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ

ทำไมสนใจงานวิจัยเรื่องนี้... ❓

“งานวิจัยเรื่องนี้มีที่มาจากความชอบส่วนตัวในเรื่อง Branding เพราะเป็นศาสตร์ที่มีเสน่ห์น่าค้นหา และจากการสังเกต พบว่า บริษัทต่างชาติอย่าง Apple, Coca-Cola, Google หรือ Facebook สามารถเติบโตไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก รวมทั้งมีมูลค่าแบรนด์องค์กรที่สูงติดอันดับต้นของโลกเช่นกัน จึงเกิดความสนใจว่าแบรนด์องค์กรต่างชาติที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงๆ มีวิธีการทำCorporate Branding อย่างไร และมีแบรนด์องค์กรของไทยใดบ้าง ที่สามารถเติบโตในต่างประเทศได้และมีแนวคิดวิธีการทำอย่างไรให้ Corporate Branding สามารถแข่งขันและได้รับการยอมรับในต่างประเทศ ซึ่งหลังจากการศึกษาเบื้องต้นพบว่าธุรกิจของไทยส่วนมากจะเน้นขยายธุรกิจไปยังประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพราะเป็นภูมิภาคที่กำลังขยายตัวทางเศรษฐกิจ มีตัวเลขการเติบโตสูงและภาพรวมธุรกิจของไทยได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและผู้บริโภคในประเทศกลุ่มอาเซียน จึงเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยนี้”

ช่วงเก็บข้อมูลเป็นอย่างไรบ้าง...❓

“คิดว่าค่อนข้างโชคดีเพราะมีการวางแผนตั้งแต่สอบเข้ามาเรียน ป.เอก ที่นี่ โดยยื่นหัวข้อที่สนใจจะศึกษาเรื่อง Corporate Branding ตั้งแต่ต้นและหนักแน่นที่จะทำเรื่องนี้จริงๆ ทำให้ตั้งแต่การเรียนในห้องเรียนเวลาฟังอาจารย์สอน เพื่อนๆ นำเสนอ ก็พยายามเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับงานวิจัยของตัวเองไปเรื่อยๆ หากวิชาไหนอาจารย์เปิดโอกาสให้ศึกษาหัวข้อที่สนใจ ก็จะเลือกทำในหัวข้อที่สามารถช่วยต่อยอดงานวิจัยของตัวเองได้ จึงเหมือนกับว่าเรามีทุนสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและมีอาจารย์คอยเกลางานวิจัยให้คมชัดมากขึ้น จุดที่ยากคงเป็นช่วงของเก็บข้อมูลในต่างประเทศเพราะต้องลงพื้นที่ 3 ประเทศ โดยมีข้อจำกัดหลายอย่างทั้งเรื่องเวลาที่ไม่สามารถไปอยู่ได้นาน เรื่องภาษาท้องถิ่นที่บางครั้งเราไม่เข้าใจ โดยเฉพาะการที่เราเป็นคนต่างชาติโอกาสจะได้รับความร่วมมือค่อนข้างยากพอสมควร แต่ยังโชคดีที่ได้รับความช่วยเหลือจากคนไทยในประเทศต่างๆ คอยแนะนำอย่างเต็มที่ทำให้เก็บข้อมูลได้ครบถ้วนและทันตามเวลาที่วางไว้ ที่สำคัญมากคือเรื่อง Connection ทั้งจากอาจารย์ เพื่อนร่วมงาน ครอบครัว และคนอื่นๆ ทุกคน คือ คนพิเศษที่ทำให้งานวิจัยนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ ซึ่งเมื่อมองย้อนกลับไปถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีมากรู้สึกสนุกและภาคภูมิใจกับงานวิจัยนี้”

สุดท้ายนี้... อยากให้ช่วยแนะนำการทำวิทยานิพนธ์ให้กับน้องๆ เพื่อนๆ หน่อยค่ะ

“ผมอยากส่งกำลังใจให้คนที่กำลังเรียน ป.เอก และคนที่กำลังคิดว่าอยากจะเรียน เส้นทางนี้ไม่ง่ายแต่ทุกคนสามารถทำได้ ขอแค่ใจสู้! แล้วทุกอย่างก็จะผ่านไปด้วยดี ผมบอกกับตัวเองเสมอว่าต้องสู้! สมการความสำเร็จมีเพียง “ความตั้งใจ + ความอดทน + ให้กำลังใจตัวเอง = ความสำเร็จ” เพราะการเรียนวิทยานิพนธ์ปริญาเอกทุกคนรู้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายต้องตั้งใจมากและใช้ความอดทนสูง และที่สำคัญทุกคนต้องเจอช่วงเวลาที่ทุกข์ ซึ่งบางครั้งเราไม่สามารถควบคุมปัจจัยบางอย่างที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้นการให้กำลังใจตัวเองจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการถอดสมการความสำเร็จคนอื่นช่วยเราได้เพียงให้คำแนะนำแต่ตัวเราต้องเป็นคนลงมือทำ!”