ศิษย์เก่าปริญญาเอก รุ่นที่ 6 ดร.เอกรงค์ ปั้นพงษ์ ซึ่งปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

      วันนี้แอดมินมีบทสัมภาษณ์ ศิษย์เก่าปริญญาเอก รุ่นที่ 6 ดร.เอกรงค์ ปั้นพงษ์ ซึ่งปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยตอนเรียนป.เอก ที่นิเทศ@NIDA อาจารย์ทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง “Communication for The Foreign Football Players’ Cultural Adjustment in Thailand League Football Club.” หลายคนคงสังสัยแล้วว่า...ทำไมอาจารย์ถึงสนใจทำวิจัยเรื่องนี้...? แล้วช่วงเก็บข้อมูลเป็นอย่างไร...? ถ้าพร้อมแล้วไปอ่านกันเลยจ้า..

ทำไมถึงสนใจทำวิจัยเรื่องนี้...?

“ผมเป็นคนชอบเสพสื่อบันเทิง พวกนิตยสาร กีฬา การ์ตูน เกม ภาพยนตร์ ซึ่งสาขานิเทศศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารกับสื่อเหล่านี้อยู่แล้ว ตอนคิดหัวข้อวิทยานิพนธ์ คิดว่า... ถ้าได้ทำวิจัยในเรื่องที่ตนชอบและสนใจคงจะสนุกมากๆ ผมเป็นคนชอบดูและเล่นฟุตบอลมากตั้งแต่เด็ก มันเป็นสิ่งที่ผมปรารถนามาตลอดว่าการได้ทำในสิ่งที่ตนเองรักและสนใจโดยมารวมกับการทำงาน การเรียนจะช่วยเรามีไฟและตั้งใจทำงานนั้น มากขึ้น อีกเหตุผลสำคัญ คือ การได้นำผลงานของตนเองไปสร้างประโยชน์ให้กับวงการฟุตบอล (ที่ผมรัก) จะสามารถทำเรื่องดีๆให้กับเหล่านักฟุตบอลไอดอลของผมได้”

แล้ว..ช่วงเก็บข้อมูลเป็นอย่างไรบ้าง...?

“ตั้งแต่สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ผ่านก็แอบหนักใจว่าจะเข้าถึงผู้ให้ข้อมูลหลักยังไง.. จะมีเวลาไปสัมภาษณ์ไหม.. จะแจกแบบสอบถามยังไง.. นักฟุตบอลต่างชาติตั้ง 300-400 คน เราจำทำได้ไหม... สุดท้ายต้อง The show must go on โดยอาศัย connection จากเพื่อนๆ ลูกศิษย์ นักฟุตบอล และนักข่าวที่รู้จักในวงการฟุตบอลไทย ทั้งจากอ.วรัชญ์ ครุจิต (อ.ที่ปรึกษา) อ.ชาญวิทย์ ผลชีวิน (อ. กรรมการสอบ) กลุ่มเพื่อนๆแฟนบอลที่ผมพอรู้จักบ้างตั้งแต่ดูฟุตบอลไทยมาหลังจากนั้นก็อาศัยแนวทาง snow ball ค่อยๆ เจาะเข้าไปถึงกลุ่มตัวอย่าง นักฟุตบอล โค้ช รวมถึง นักข่าวฟุตบอลไทย ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ สื่อสังคมออนไลน์ที่ช่วยทุ่นแรงให้ผมสามารถเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นและสิ่งที่สอนผมจากการเก็บข้อมูลวิจัยนี้ คือ “การมี connection เป็นสิ่งสำคัญมากในการเก็บข้อมูลวิจัย”

สุดท้ายนี้... อยากให้ช่วยแนะนำการทำวิทยานิพนธ์ให้กับน้องๆ เพื่อนๆ หน่อยค่ะ

“ผมขอแนะนำเป็น 3 ส่วน คือ

1. “เวลา” คือ เราต้องแบ่งเวลาให้ดี ทั้งการทำงาน การทำวิทยานิพนธ์ และเวลาพักผ่อน การรักษาสมดุลทั้ง 3 อย่างนี้ จะช่วยให้การทำวิทยานิพนธ์ไม่หนักเกินไป โดยพยายามอย่าทิ้งระยะเวลานานเกินไป เพราะถ้าจะกลับมาทำอีกครั้งอาจจะต้องเสียเวลาทำความเข้าใจใหม่ ดังนั้นให้นึกถึงคำว่า “Work – Life – Balance” ให้ดี

2. “ติดต่อ” คือ พยายามติดต่อและรายงานความก้าวหน้ากับอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่เสมอ

3. “เรียนรู้” คือ ถ้าเราไม่รู้อะไรก็ต้องพยายามเรียนรู้และถาม ไม่ว่าจะเป็นจากเพื่อนๆพี่ๆ อาจารย์ รวมทั้งการอบรมสัมมนาต่างๆหรือแม้แต่ Google Youtube ฯลฯ โดยพยายามหาอาหารมาเติมให้สมองอยู่เสมอ เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยเสริมให้งานวิทยานิพนธ์ของเราสำเร็จ ไม่มากก็น้อย”