Nitade@NIDA Live Talk/Teach ในหัวข้อ "Make your content audience-centric สร้างสรรค์เนื้อหาด้วยความเข้าใจ Audience"

นิเทศฯ@NIDA ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม Nitade@NIDA Live Talk/Teach ในหัวข้อ "Make your content audience-centric สร้างสรรค์เนื้อหาด้วยความเข้าใจ  Audience"

ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 - 17.00 น. ผ่านระบบ ZOOM 

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่อยู่ในวิชาชีพและมีสบการณ์สูงทางด้านนิเทศศาสตร์ ได้แก่...

ุณฉกาจ ชลายุทธ (โมเล็ก)  Co-Founder & Visionary แห่ง Chaos Theory

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา อาจารย์ประจำ คณะนิเทศศาสตร์ฯ NIDA

ลงทะเบียนเข้าเรียนฟรีตั้งแต่บัดนี้ - 22 ธ.ค. 63!! Link >> https://forms.gle/vvNtQCgSSdY6e3E18

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.099-287-4647