ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 3/2563

กำหนดการ  

สอบข้อเขียน

  • วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี

สอบสัมภาษณ์

  • วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมาลัย หุวะนันทน์

ประกาศผลสอบคัดเลือก

  • วันที่ 30 ธันวาคม 2563

รับเอกสารขึ้นทะเบียน 

  • วันที่ 4 - 6 มกราคม 2564

ชำระเงินขึ้นทะเบียน 

  • วันที่ 4 - 8 มกราคม 2564

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

  • วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น.

รายละเอียดตามประกาศด้านล่างนี้